Apteekki on keskeinen terveydenhuollon palvelu, jossa terveydenhuollon ammattilaisen puheille pääsee ilman ajanvarausta. Apteekkien henkilökunnan antama neuvonta parantaa sekä elämänlaatua että vähentää muun terveydenhuollon kuormitusta.On arvioitu, että apteekkien neuvonta itsehoidossa säästää lähes 900 miljoonaa euroa terveydenhuollon kustannuksia vuosittain. Säästöä saadaan erityisesti tarpeettomien yleislääkärikäyntien vähenemisestä. Farmasian ammattilaisten neuvontaa tarvitaan myös itsehoitolääkkeiden valinnassa. Tein aiheesta yhdessä apteekkari Eeva Teräsalmen kanssa selvityksen vuonna 2010 Lääketeollisuudelle
Lataa raportti

Itsehoitoon liittyviä artikkeleita ja kolumneja kirjoitan säännöllisesti Suur-Jyväskylän lehden Terveys ja hyvinvointi -osioon http://www.surkkari.fi/nakoislehti/ sekä Mosaiikki -lehteen: http://www.mosaiikki.info/apteekki_fi.php, josta löytyvät artikkeleihin liittyvät venäjänkieliset käännökset.

Lääkkeiden hintoja säännellään Suomessa. Sääntelyllä on usein paha kaiku, mutta Suomessa sääntely on pitänyt lääkkeiden hinnat paljon paremmin kurissa kuin kilpailu elintarvikkeiden hinnat. Kuluttajat maksavat nyt reseptilääkkeistään 10–15 prosenttia vähemmän, mutta ruoasta noin 30 prosenttia enemmän kuin maaliskuussa 2003. Itsehoitolääkkeiden hintataso on tänä aikana pysynyt ennallaan.

Apteekit ovat yrittäjävetoisia Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston apteekkeja lukuunottamatta. Apteekit työllistävät yhteensä yli 8000 lääkealan ammattilaista. Apteekkari yrittäjänä vastaa apteekistaan sekä ammatillisesti että taloudellisesti. Koska apteekit ovat Suomessa toiminimiä, lasketaan yrityksen tulos ja yrittäjän tulot yhteen. Tämän takia sekä tulot että verot voivat näyttää ulkopuolisen silmin suurilta ja veroprosentti kohoaa tuloverotuksen progression mukana korkealle.

Yksi Uuden Apteekin arvoista on asiakaslähtöisyys. Haluamme huolehtia siitä, että hinnoittelumme ja tuotevalikoimamme niin lääkkeiden kuin muiden tuotteiden (esim. hoitotarvikkeet, kosmetiikka) osalta on kilpailukykyistä. Kilpailukykyä lisää kanta-asiakasjärjestelmä, joka tuottaa asiakkaille niin terveyshyötyä (esim. lääkkeiden yhteisvaikutuksia tarkastavan ProCuro -ohjelman kautta) kuin rahanarvoista etua alennusten muodossa. Ratkaisemmekin päivittäin asiakkaidemme terveyteen ja lääkitykseen liittyviä ongelmia.

Uusi Apteekki - Lähellä Sinua. Tervetuloa!

Harri Ovaskainen, apteekkari