Linkit

Lääkkeiden hintavertailu löytyy osoitteesta: http://www.terveysportti.fi/terveysportti/geneerinen.koti

Suomessa myytävien lääkevalmisteiden pakkausselosteet: http://www.laakeinfo.fi/

Matkailijan rokotustarve: www.rokoteinfo.fi

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä: www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto

Lääkekasvatusta koululaisille: http://www.uku.fi/laakekasvatus/

Terveydeksi! http://www.terveydeksi.fi/

Lisätietoa sähköisestä reseptistä: https://www.kanta.fi/sahkoinen-resepti

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus: http://www.jyvaskyla.fi/terveys

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: www.ksshp.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö: www.stm.fi

Kansaneläkelaitos: www.kela.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: http://www.fimea.fi/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: www.thl.fi

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri: http://www.valvira.fi/tietopankki/rekisterit/terveydenhuollon_ammattihenkilot/julkiterhikki

Suomen Apteekkariliitto: www.apteekkariliitto.fi